Nominirani u kategoriji Najbolja snimka albuma klasične glazbe

 

U kategoriji br. 26 - Najbolja snimka albuma klasične glazbe nominirani su:

 

- tonski snimatelj Alan Šnajder, Božidar Pandurić, album "Boris Papandopulo: Divertimenti Pastorali", izvođač Zagrebački puhački ansambl, nakladnik Cantus

 

- tonski snimatelj Krešimir Petar Pustički, album "Touches", izvođač Bruno Vlahek, nakladnik Croatia Records

 

- tonski snimatelj Krešimir Seletković, Božidar Pandurić, album "Boris Papandopulo: Horoskop", izvođač Zrinka Ivančić Cikojević i Dalibor Cikojević, klaviri, Ivana Kuljerić Bilić i Nikola Krbanyevitch, udaraljke, nakladnik Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

 

- tonski snimatelj Marijana Begović, album "Nebo i zemlja Tomasa Cecchinija", izvođač Zbor Hrvatske radiotelevizije; Tomislav Fačini, dirigent; Monika Cerovčec, sopran; Anabela Barić, sopran; Martina Borse, alt; Siniša Galović, tenor; Hugo Paulsson Stove, tenor; Krešimir Stražanac, bas-bariton; Concerto dei venti; Ana Vasić, violina; Izidor Erazem Grafenauer, teorba; Dario Poljak, orgulje; Fran Petrač, violone nakladnik Moj HRT