Nominirani u kategoriji Najbolji aranžman

 

U kategoriji br. 20 - Najbolji aranžman nominirani su:

 

- aranžer Goran Kovačić za skladbu "Puna memorija", izvođačica Vanna

 

- aranžer Ivan Pešut za skladbu "Boje", izvođačice Nika Turković

 

- aranžer Ivan Popeskić za skladbu "O tebi ovisan", izvođač Marko Tolja