Nominirani u kategoriji Producent godine

 

U kategoriji br. 21 - Producent godine nominirani su:

 

- glazbeni producent Goran Kovačić,

 

- glazbeni producent Ivan Popeskić,

 

- glazbeni producent Miroslav Lesić