Produljen rok prijava za 29. Porin!

Rok za prijave izdanja za ukupno 39 kategorija produljen je i trajat će do 24. studenog u ponoć. Prijavljuju se radovi objavljeni u izbornoj godini zaključno s 30.11.2021. Kao i proteklih godina prijave se vrše on-line, putem aplikacije koju možete pogledati na sljedećoj poveznici: prijave.porin.org.

Iznimno, radove koji budu objavljeni između 24.11. i 30.11.2021., ako ne budu unaprijed prijavljeni putem aplikacije, bit će moguće prijaviti do 03.12.2021., putem formulara koji ćete moći zatražiti na info@porin.org.
 
Ako postoji interes kandidata da rad objavljen u 12. mjesecu tekuće godine uđe u konkurenciju, prijava će biti prihvaćena, ali onda ne ulazi u konkurenciju iduće izborne godine. U tom slučaju, radovi objavljeni u 12. mjesecu 2021., mogu se prijaviti do 04.01.2022. također putem formulara.

Jedan fizički primjerak prijavljenih izdanja potrebno je u Ured Porina dostaviti do 03.12.2021. (odnosno za izdanja iz 12. mjeseca do 04.01.2022.) na adresu Porin, Ivana Broza 8a/ I kat, 10 000 Zagreb.

Tko se može prijaviti?

Snimke i izdanja mogu prijaviti diskografske kuće, autori, izvođači, novinari, glazbene institucije te svi zainteresirani građani RH, čime su u proces uključeni svi dionici hrvatske glazbe.
 
Sve upute o načinu prijava putem on-line aplikacije možete vidjeti unutar same aplikacije, a ukoliko budete imali nekih pitanja ili nejasnoća, slobodno kontaktirajte Ured Porina na info@porin.org.

Sve detaljne informacije o kategorijama dostupne su u ovdje na webu pod - Kategorije nagrade Porin; a sve ostale informacije o novostima u ovogodišnjem Porinu dostupne su u Pravilniku glazbene nagrade Porin